.אראל ותזמורת צה"ל בקבלת הפנים לנשיא מצרים עם ירידתו מהמטוס בביקורו ההיסטורי בישראל

חזרה לצמוד הקודם